Szukaj

Cart 0 0.00 

Szukasz czegoś konkretnego?

Usługi

Wypał ceramiki

Usługi wypału ceramiki w Gdańsku

Warsztaty Ceramiczne

Zajęcia z garncarstwa oraz lepienia gliny w Gdańsku

Dla firm

Sprawdź ofertę współpracy dla firm.

CERAMIKA ON-LINE

Kup coś dla siebie

Kubki

Znajdź idealny kubek na kawe lub herbatę!

Miseczki

Twój rosół będzie smakował lepiej!

Talerze

Twój schabowy zaskoczy Twoją rodzinę

ZOBACZ WSZYSTKIE PRODUKTY

Potrzebna pomoc?

Faq

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kontakt

Wszystkie informacje kontaktowe znajdziesz tutaj.

Jak dojechać?

Wskazówki dojazdu do Pracowni ceramicznej.

BOROPOT NA FACEBOOK

Strona Główna 9 Regulamin pracowni ceramicznej

Regulamin pracowni ceramicznej Boropot Gdańsk

Pracownia ceramiki Boropot to luźna i przyjazna atmosfera, ale potrzebujemy pewnych zasad, aby nasze zajęcia przebiegały sprawnie.

logo boropot

 Regulamin pracowni ceramicznej Boropot Gdańsk.

Zakończenie procesu rezerwacji i dokonanie wpłaty lub pełnej płatności oznacza zrozumienie i akceptację tego regulaminu, a tym samym stanowi zawarcie umowy z Boropot Wiktoria Borowiec.

Regulamin zajęć z malowania ceramiki znajduje sie w załączniku nr 1 na dole tej strony.

§ 1. Zasady ogólne

 1. Pracownia służy celom edukacyjnym i nie jest przeznaczona do masowej produkcji przedmiotów.
 2. Nie ma żadnej gwarancji wykonania przedmiotu użytkowego na pierwszych zajęciach. Tworzenie ceramiki jest procesem wymagającym czasu i praktyki, a ostateczny efekt zależy od wielu czynników, takich jak umiejętności i doświadczenie uczestnika, a także specyfika materiałów i technik używanych w pracowni. Pierwsze zajęcia często służą zapoznaniu się z materiałami i technikami pracy, co jest niezbędne do rozwijania umiejętności i stworzenia wysokiej jakości przedmiotów w przyszłości. Uczestnicy są zachęcani do eksperymentowania i uczenia się przez praktykę, jednakże nie można zagwarantować, że już na pierwszym spotkaniu uda się stworzyć pełnowartościowy przedmiot użytkowy. Podczas pierwszych zajęć skupiamy się na procesie nauki i odkrywania, co jest równie ważne jak efekt końcowy.
 3. Nie ma żadnych gwarancji, że wykonany przez Ciebie przedmiot nie ulegnie uszkodzeniu podczas wypału. Proces wypalania ceramiki jest złożony i zawiera wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na końcowy wynik. Pomimo stosowania profesjonalnych technik i starannego monitorowania procesu wypalania, istnieje ryzyko, że przedmioty mogą pęknąć, odkształcić się, lub inaczej ulec uszkodzeniu w trakcie tego procesu. Przyczynami mogą być nieprawidłowości w strukturze gliny, nierównomierne suszenie, błędy w technice formowania, czy nawet fluktuacje temperatury w piecu. Pracownia dokłada wszelkich starań, aby minimalizować te ryzyka, ale ze względu na charakter procesu ceramicznego, pełna kontrola nie jest możliwa. Uczestnicy powinni być świadomi, że tworzenie ceramiki to proces eksperymentalny i edukacyjny, a każda niepowodzenie jest częścią nauki i rozwijania umiejętności ceramicznych.
 4. W ramach zajęć uczestnik może wykorzystać maksymalnie 1,5 kg gliny na jedno spotkanie. Przekroczenie limitu wiąże się z opłatą  10 zł za 1 kg. Ponadprogramowe prace wiążą się również z opłatą za wypał poszkliwionych prac zgodnie z aktualnym cennikiem wypałów.
 5. Uczestnicy zajęć powinni posiadać własny fartuch i ręcznik oraz nosić przez cały czas obuwie zamknięte.
 6. Dzieci poniżej 16. roku życia muszą być pod opieką swojego opiekuna prawnego przez cały czas trwania zajęć.
 7. Wszelkie materiały pochodzące spoza pracowni, z których uczestnik zajęć chce skorzystać, muszą zostać najpierw zatwierdzone przez prowadzącego zajęcia.
 8. Piece ceramiczne mogą być używane wyłącznie przez personel pracowni ceramicznej.
 9. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o ustalonej porze, na zajęcia należy przyjść najwcześniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Przedłużenie czasu zajęć wiąże się z dodatkową opłatą 50 zł za każde rozpoczęte 10 minut pracy. Tyczy się to też przyjścia wcześniej. 
 10. Prace wykonane podczas zajęć powinny być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem. Prace niepodpisane, lub podpisane inicjałami nie zostaną wypalone.

§ 2. Sprzątanie

 1. Wszystkie obszary robocze i narzędzia muszą być wyczyszczone po użyciu. Ostatnie 10 minut wszystkich zajęć w pracowni jest poświęcone zbieraniu narzędzi i czyszczeniu stołów roboczych, podłóg, narzędzi i innego sprzętu dla każdego indywidualnego obszaru roboczego. [*1]
 2. Stoły i narzędzia nie powinny być czyszczone ostrymi narzędziami, aby uniknąć zarysowań powierzchni roboczej. Stoły i narzędzia należy czyścić zwykłą wodą i szmatkami. [*1]
 3. Największe zabrudzenia należy usuwać przy pomocy odstojnika a nie zlewozmywaka. Proszę się zapoznać z instrukcją przed umyciem rąk lub narzędzi.
 4. Zlewozmywak służy wyłącznie do mycia rąk, które nie są oblepione gliną, po skorzystaniu z toalety. 

§ 3. Higiena, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

 1. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać się w sposób szanujący prawa innych osób, w tym pracowników pracowni ceramicznej Boropot i innych uczestników zajęć. Uczestnik, którego zachowanie jest destrukcyjne dla pracowni lub nieodpowiednie wobec innych, nie będzie tolerowany. W takich przypadkach uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie zajęć bez rekompensaty za utracone opłaty.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na terenie pracowni ceramicznej oraz na terenach zielonych należących do lokalu, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 3. Uczestnik zajęć, który podejrzewa u siebie chorobę zakaźną, powinien nie przychodzić na zajęcia i zgłosić chęć przesunięcia ich odbycia. Osoby, u których będą widoczne symptomy przeziębienia i grypy, zostaną poproszone o opuszczenie zajęć bez rekompensaty za utracone opłaty.
 4. Na wyposażeniu pracowni znajduje się apteczka pierwszej pomocy, środki dezynfekujące oraz maseczki ochronne na twarz. W razie potrzeby należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia.
 5. W przypadku wystąpienia urazu lub skaleczenia, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia.
 6. Świeże skaleczenia dłoni i rąk powstałe przed zajęciami powinny być zgłaszane do prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia może nakazać uczestnikowi korzystanie z rękawiczek ochronnych lub go wykluczyć z zajęć, jeśli istnieje uzasadniona obawa przed ubrudzeniem narzędzi wspólnych krwią.
 7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do utrzymywania odpowiedniej higieny osobistej oraz powstrzymywania się od zachowań, które mogą zakłócać pracę grupy lub wpłynąć negatywnie na komfort innych uczestników. Osoby, które w trakcie zajęć wywołują uciążliwy zapach, np. poprzez stosowanie zbyt mocnych perfum, palenie papierosów, intensywną potliwość, wyziewy alkoholowe, spożywanie posiłków o mocnym zapachu lub innych podobnych powodów, mogą zostać wykluczone z zajęć.

§ 4. Bezpieczeństwo w pracowni

 1. Użytkownicy pracowni ceramicznej korzystają z niej na własne ryzyko, świadomi inherentnych zagrożeń środowiska pracowni, takich jak używanie ostrych narzędzi i krawędzi, narażenie na szkodliwe materiały, niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z materiałów i sprzętu w wysokich temperaturach oraz ryzyko związane z wdychaniem pyłów. Pracownia ceramiczna jest wyposażona w niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak maseczki ochronne na twarz, rękawice ochronne i okulary ochronne, których należy używać podczas pracy.
 2. Używanie koła garncarskiego jest dozwolone tylko pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia, która zapewni bezpieczeństwo użytkowników i będzie pomagać w przypadku potrzeby.
 3. Podczas używania koła garncarskiego uczestnik zajęć musi mieć spięte włosy do tyłu, aby uniknąć ryzyka uwikłania włosów w obracające się części koła.
 4. W pracowni nie wolno używać glin innych niż te dostarczone przez pracownię Boropot, aby uniknąć skażenia powierzchni i sprzętu.
 5.  Uczestnicy zajęć muszą przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa wydawanych przez personel pracowni.
 6.  Uczestnicy zajęć są zobowiązani do utrzymywania czystości swojego stanowiska pracy, a także do dokładnego sprzątania wszystkich obszarów, w tym podłóg wokół swojego miejsca pracy, przed zakończeniem zajęć. To minimalizuje ryzyko związane z wdychaniem gliny i pyłów, a także zapewnia bezpieczeństwo innych użytkowników pracowni.
 7.  Uczestnicy zajęć muszą korzystać z głównego wejścia do pracowni podczas wchodzenia lub wychodzenia z pracowni. W przypadku pożaru lub innych nagłych sytuacji uczestnicy zajęć zostaną poproszeni o skierowanie się do najbliższego dostępnego wyjścia, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez personel pracowni ceramicznej.

§ 4. Płatności

 1. Wszystkie płatności za warsztaty, wypały itp. należy uiścić z góry.
 2. Opłatę za warsztaty można uiścić najpóźniej w dniu zajęć. [*1]
 3. Płatności można dokonać na miejscu w pracowni lub za pośrednictwem sklepu internetowego Boropot.com.
 4. Pierwsza wizyta może być opłacona wyłącznie poprzez zakup warsztatów w sklepie internetowym Boropot.com
 5. Vouchery zakupione poprzez sklep internetowy Boropot.com podlegają regulaminowi sklepu.

§ 5. Rezerwacje terminów zajęć

 1. Dokonanie rezerwacji na warsztaty jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu zajęć lub zakupie vouchera.
 2. Aby zarezerwować miejsce na cotygodniowe zajęcia grupowe, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 793 483 013 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres warsztaty@boropot.com.
 3. Wszystkie inne warsztaty ceramiczne prowadzone są jako cykliczne wydarzenia.
 4. Aby zarezerwować miejsce na wydarzenie należy je opłacić za pomocą systemu rezerwacji, opłacając je w całości, lub za pomocą vouchera podarunkowego
 5. Zajęcia grupowe są realizowane na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”. W przypadku przekroczenia liczby miejsc, dostępna będzie lista oczekujących dla każdej grupy.[*1]
 6. Pracownia nie oferuje poczekalni dla opiekunów lub osób towarzyszących. Podczas zajęć obecne mogą być wyłącznie osoby które okazały odpowiedni karnet/voucher.

§ 6. Odwołanie / zmiana terminu rezerwacji

 1. W celu odwołania lub zmiany terminu rezerwacji należy uprzedzić o tym fakcie najpóźniej 48 godzin przed planowanymi zajęciami. Za odwołanie lub zmianę terminu rezerwacji później niż 48 godzin przed planowanymi zajęciami, zajęcia będą traktowane jako odbyte.[*1]
 2. Dwukrotnie przełożone zajęcia będą traktowane jako odbyte.[*1]
 3. Karnet na zajęcia grupowe (4 i 8 razy w miesiącu) są ważne maksymalnie 6 tygodni od daty rozpoczęcia karnetu.[*1]
 4. Przypominamy, że w przypadku zakupu biletów na wydarzenia, nie obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy. Możliwość zwrotu biletów dotyczy wyłącznie wydarzeń, które zostały odwołane lub ich data się zmieniła. W takiej sytuacji wyślemy Ci instrukcje, jak zwrócić bilet. W innych przypadkach zwrot biletu nie jest możliwy.

§ 7. Przymusowe zamknięcie

Jeśli z jakiegokolwiek powodu pracownia zostanie zmuszona do zamknięcia, np. ze względu na warunki pogodowe, siłę wyższą lub sytuację związaną z chorobą zakaźną, taką jak Covid-19, nie jesteśmy w stanie zaoferować zwrotów za nieodbyte zajęcia. Postaramy się jednak jak najszybciej wrócić do normalnego trybu zajęć, gdy tylko będzie to możliwe.

*1 Dotyczy wyłącznie uczestników cotygodniowych warsztatów grupowych (4 i 8 razy w miesiącu)

Załącznik do regulaminu nr 1.

Dotyczy wyłącznie zajęć z malowania ceramiki.

§ 1. Zasady ogólne

 1. Warsztaty “malowanie ceramiki” są organizowane w formie cyklicznego wydarzenia.
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu pracowni ceramicznej oraz niniejszego załącznika do regulaminu nr 1.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia z wózkiem dziecięcym do pracowni.
 4. Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą brać udziału w wydarzeniu.
 5. W razie spóźnienia uczestników na wydarzenie czas nie będzie przedłużany.
 6. W przypadku złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu, oraz załącznika do regulaminu nr 1, nie przysługuje prawo zwrotu kosztów za bilety.

§ 2. Bilety wstępu

 1. Bilety na wydarzenie “malowanie ceramiki” dostępne są do nabycia wyłącznie na stronie boropot.com. Nie ma możliwości zakupu biletu w lokalu organizatora.
 2. Wejście na wydarzenie możliwe jest wyłącznie po okazaniu potwierdzenia nabycia biletu na konkretne wydarzenie. Bilet wstępu wysyłany jest w postaci potwierdzenia zakupu na adres e-mail podany podczas zakupu. Nie ma potrzeby jego drukowania, wystarczy okazać go po przybyciu w Twoim telefonie.
 3. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony dzień i o wyznaczonej godzinie.
 4. Nie można przełożyć zajęć z malowania telefonicznie, mejlowo lub za pomocą formularza kontaktowego, wszystkim zajmuje się system rezerwacji i nie ma od tego wyjątku.

§ 3. Dodatkowe opłaty

 1. Bilet wstępu zapewnia wyłącznie miejsce siedzące i dostęp do farb podszkliwnych. 
 2. Na miejscu należy wykupić jedną z wybranych przez siebie form ceramicznych. 
 3. Ceny i zdjęcia form ceramicznych są dostępne na stronie internetowej (https://www.boropot.com/malowanie-ceramiki-cennik-i-przyklady) oraz w pracowni.
 4. Nie ma gwarancji tego, że wszystkie formy przedstawione na stronie internetowej będą zawsze dostępne.
 5. W pracowni można zakupić unikatowe formy które nie są dostępne do wglądu na stronie internetowej.

§ 4. Odbiór Prac

 1. Uczestnik wydarzenia zostanie poinformowany mejlowo o gotowości prac do odbioru.
 2. Odbiór prac ustalany jest indywidualnie.
 3. Uczestnik wydarzenia może zamówić usługę pakowania i wysyłki. Cena uzależniona będzie od wymiarów i wagi przesyłki oraz przewoźnika.

§ 5. Prace uszkodzone

Nie ma żadnej gwarancji, że Twoja praca po wyjęciu z pieca będzie w 100% wolna od wad. Aby uniknąć uszkodzenia pamiętaj o kilku zasadach:

 1. Umyj ręce przed rozpoczęciem malowania. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dłonie zatłuszczone od kremów, olejków lub innych substancji mogą znacznie utrudnić prawidłowe przyleganie farb do biskwitu. Zanieczyszczenia na dłoniach mogą powodować, że farby podszkliwne nie będą się równomiernie rozprowadzać, co może skutkować nierównomiernym kolorowaniem, plamami lub pęcherzami na powierzchni wyrobu po wypale. Aby zapobiec takim problemom, należy dokładnie umyć ręce bezpośrednio w pracowni, korzystając z dostępnych tam środków czyszczących, które są odpowiednie do usuwania tłuszczu i innych zanieczyszczeń, nie wpływając negatywnie na proces malowania. Nie zaleca się mycia rąk w domu przed przyjściem na zajęcia, ponieważ w międzyczasie na dłoniach mogą ponownie pojawić się zanieczyszczenia.Jeśli z jakiegokolwiek powodu wolisz nie mieć bezpośredniego kontaktu z gliną lub farbami, dostępne są rękawiczki ochronne, które można użyć podczas pracy. Rękawiczki te pomagają w utrzymaniu czystości rąk i zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi z materiałami, które mogą powodować alergie lub podrażnienia skóry. Pamiętaj jednak, że używanie rękawiczek może nieco zmienić odczucie dotyku i precyzję w manipulowaniu pędzlem, więc zaleca się przetestowanie obu metod i wybranie tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i preferencjom.
 2. Nie trzymaj za delikatne elementy biskwitów. Przedmioty dostępne do malowania są półfabrykatami, które mogą zostać łatwo uszkodzone ze względu na ich delikatną strukturę i wrażliwość na nacisk. Należy trzymać je delikatnie, najlepiej za podstawę od dołu, aby zapewnić równomierny rozkład siły i uniknąć nacisku na potencjalnie kruche części. Silne uderzenia przedmiotu o twardą powierzchnię, taką jak stół, mogą prowadzić do powstania mikropęknięć, które początkowo mogą być niewidoczne gołym okiem. Jednakże podczas procesu wypału, te mikropęknięcia mogą się rozszerzyć i spowodować, że Twoja praca pęknie lub rozpadnie się. Jest to szczególnie ważne przy formach o cienkich lub wypukłych elementach, które są bardziej podatne na uszkodzenia. Uczestnicy powinni postępować z ceramiką z dużą ostrożnością, unikając gwałtownych ruchów i zachowując ostrożność podczas przenoszenia, układania oraz malowania przedmiotów. Przypominamy, że odpowiednia technika obchodzenia się z biskwitami jest kluczowa dla zapewnienia, że finalny produkt będzie w pełni udany i nie zostanie zniszczony w trakcie wypału.

 

X
Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze się rozglądasz.